תמלול הקלטות לבית משפט

תמלול הקלטות לבית משפט או תמלול משפטי הינו תמלול שמטרתו לשמש כראיה בבית המשפט על מנת לייצג את הנתבע או התובע. אנו פוגשים תמלול הקלטות מסוג זה בכל מיני תחומים כמו דיני משפחה, מקרקעין, דיני עבודה ועוד ועוד… לרוב מדובר בשיחות אשר התקיימו בין בני זוג, עובד ומעביד, קבלנים לרוכשים וכדומה. כלומר תמלול הקלטות לבית משפט אינו פוסח על אף תחום ובהרבה מקרים יכול אף להכריע את הדין. 

תמלול הקלטות לבית משפט בבית המשפט

תמלול משפטי יכול להתבצע גם עבור פרוטוקולים של הקלטות שהוקלטו במהלך משפט. דיונים , בוררויות וכו'… במקרים כאלו ישנה הקלטה שהתבצעה במהלך המשפט ועלינו להעבירה לקובץ טקסט מאורגן וברור. כך שבמקרה וירצה השופט או אחד הצדדים להיזכר במהלך המשפט יוכל לקרוא את הפרוטוקול ולקבל את המידע הדרוש לו להמשך כיום משפט הוגן.

אילו הקלטות קבילות בבית המשפט?

על פי חוק האזנות הסתר הקלטות יכולות להתבצע רק בידיעה של אחד מהמוקלטים על מנת שתוכלו להשתמש בהן כראיה בבית המשפט, הקלטות שיחות אשר בוצעו ללא ידיעת המוקלטים אינן קבילות בבית המשפט ולא ניתן להשתמש בהן כראיה. על כן חשוב לבדוק טרם תחילת התמלול מי ביצע את ההקלטה והאם ההקלטה עומדת בקנה אחד עם חוק האזנות הסתר. אנו באודיו טייפ מקפידים לוודא נושא זה טרם התמלול על מנת למנוע טעויות והוצאת כספים שלא לצורך. 

מה זה הצהרת מתמלל וחוות דעת מתמלל?

לאחר התמלול יתבקש המתמלל למלא טופס הצהרת מתמלל וחוות דעתו על ההקלטה והתמלול, הצהרה זו נועדה לאמת את התמלול שאכן התבצע בצורה אמינה והינו תואם למקור, ובו לא נעשו שינויים. כמו כן הצהרה זו דינה כאילו הצהיר המתמלל בבית המשפט על התמלול.