הכל על תמלול משפטי

עולם החוק והמשפט בנוי על עדויות מעמיקות, על דברים שנאמרים בבית המשפט מסתמך השופט לקבלת החלטתו, לקלדנית אשר מקלידה בתוך אולם בית המשפט ישנה יכולת לעיתים מוגבלת לעקוב אחר כל אשר נאמר, למעשה היא מסתמכת על חלוקת הקשב שלה, לכן רבים המקרים בהם מקליטים את הדיונים בבית המשפט ולאחר מכן מתמללים את ההקלטה לכדי פרוטוקול מובנה וברור או במילים אחרות תמלול משפטי, כך ששום דבר לא ילך לאיבוד חלילה . אין שום מניעה להקליט דיונים בבית המשפט כל עוד אין איסור צו פרסום על המתרחש בתיק, כאשר מקליטים בבית המשפט יכול השופט להחליט על הפסקת ההקלטה לפי ראות עיניו ואף לבקש למחוק חלקים ממנה. למתמללים של אודיו טייפ ידע רב בתמלול משפטי במינוחים ובהתנהלות בית המשפט. 

תמלול משפטי כראיה לבית המשפט

במידה ועליכם לבצע תמלול משפטי אשר ישמש כראיה בבית המשפט כמו תמלול שיחת טלפון, עליכם לפנות לגורם ניטרלי לשם ביצוע התמלול, כך לתמלול יהיה משקל רב יותר כראיה שיכולה להתקבל בבית המשפט. כאשר מבצעים תמלול משפטי מסוג זה על התמלול לכלול גם תצהיר של המתמלל על נאמנות הדברים שנכתבו.

איסור חוק האזנות סתר

בישראל יש חוק אשר אוסר על הקלטות והאזנות סתר על מנת שהקלטה תהיה קבילה בבית המשפט על אחד המוקלטים להיות מודע להקלטה, כך שבמידה ויש מצלמה בחדר אשר מקליטה שני אנשים שאינם מודעים לקיומה ההקלטה לא תהיה קבילה.

איכות ההקלטה למטרת התמלול

כאשר מעבירים הקלטת שמע למטרת תמלול משפטי עלינו לוודא שההקלטה אינה משובשת והדברים נשמעים בה היטב, במידה ויש דברים שאינם ברורים על המתמלל לציין זאת על גבי התמלול. במידה ויש חשש שההקלטה שובשה בכוונה תחילה יש להעביר אותה לבדיקה במעבדת קול מיוחדת.

You are currently viewing הכל על תמלול משפטי